ลงพื้นที่เพื่อพบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


ลงพื้นที่เพื่อพบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชัง ในวันที่  19  เมษายน 2563 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ นางสาวรัตนาวดี กิจจา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ออกปฏิบัติงาน ร่วมกับนายวุฒิชัย วังคะฮาต ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ นางสาวกฤษณา เขามีทอง ประมงอำเภอสหัสขันธ์ และนายตระกูล หนูนิล นายอำเภอสหัสขันธ์ ลงพื้นที่ เพื่อพบเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังบริเวณท่าปลาอุดมสุข บ้านโนนอุดม ตำบลภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ และเข้าตรวจวัดคุณภาพน้ำเบื้องต้นให้เกษตรกร หลังจากได้รับแจ้งจากกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชัง ประสบปัญหาปลานิลมีอาการขาดออกซิเจน หลังอากาศแปรปรวนและร้อน จึงได้ประสานให้เกษตรกรอพยพกระชังไปบริเวณปลอดภัยตามทิศทางลม แนะนำให้งดให้อาหารปลา ๒ วันติดต่อกัน และระดมเรือหางยาวเข้าไปปั่นน้ำเพื่อเพิ่มค่าออกซิเจนในน้ำ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618