มอบลูกพันธุ์ปลานิลพันธุ์ดี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


มอบลูกพันธุ์ปลานิลพันธุ์ดี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

บทความ


เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบลูกพันธุ์ปลานิลพันธุ์ดี โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ บ้านพักสุขใจ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618