พิธีมอบปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพิ่มผลผลิต โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ 2560

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

พิธีมอบปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพิ่มผลผลิต โครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ สำหรับสินค้าเกษตรที่สำคัญ (ปลานิล) ประจำปีงบประมาณ 2560 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-02-21  |   ข่าววันที่: 2017-02-20 |  อ่าน: 349 ครั้ง
 

เมื่อวันที่ ๒๖  มกราคม ๒๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตฟาร์มตัวอย่างด้านการเพิ่มผลผลิต นายจีระศักดิ์  ภูมาศ หมู่ ๕ ตำบลหัวหิน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ ราย


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000