นำลูกพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว เพื่อไปปล่อยในคอกอนุบาลโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


นำลูกพันธุ์ปลา จำนวน 100,000 ตัว เพื่อไปปล่อยในคอกอนุบาลโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง 

บทความ


วันที่ 27  เมษายน  2561  นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  ร่วมกับนายอำพล  จินดาวงศ์ ประมงจังหวัดกาฬสินธุ์ และนางสาวฐิติมา  สีอองโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ได้นำลูกพันธุ์ปลา รวมทั้งสิ้น จำนวน 100,000 ตัว เพื่อไปปล่อยในคอกอนุบาลโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง  โดยมีพระสงฆ์ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนร่วมปล่อยปลา เป็นจำนวนมาก  ณ หนองสาธารณะ บ้านหนองโพน และบ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

 

 

 Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618