มอบพันธุ์ปลากินพืช แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่รายใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 129 ราย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์


มอบพันธุ์ปลากินพืช แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่รายใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 129 ราย 

บทความ


วันที่   26  เมษายน  2561 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์  มอบหมายให้นางสาวฐิติมา  สีอองโคตร ตำแหน่ง นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ มอบพันธุ์ปลากินพืช  แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฏีใหม่รายใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 129 รายๆ ละ 1,500 ตัว โดยมีว่าที่ร้อยตรีธีระพล โชคนำชัย นายอำเภอสหัสขันธ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบพันธ์ปลา ในพื้นที่ อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

     199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000    if.kalasin@gmail.com   0-4301-9618,088-327-6957,089-569-7929   0-4301-9618