มอบใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

มอบใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย 

ข่าวประชาสัมพันธุ์

 เผยเเพร่: 2017-10-09  |   ข่าววันที่: 2017-10-06 |  อ่าน: 344 ครั้ง
 

วันที่  7 – 10  กันยายน  2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน มอบใบรับรองการผลิตสัตว์น้ำขั้นปลอดภัย ให้แก่เกษตรกรตามแผยงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรและอุสาหกรรมอาหาร โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน กิจกรรมตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าประมง


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000