ถอดองค์ความรู้ เรื่องการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

ถอดองค์ความรู้ เรื่องการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกร 

บทความ

 เผยเเพร่: 2017-09-18  |   ข่าววันที่: 2017-08-09 |  อ่าน: 417 ครั้ง
 

วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2560 นายจารึก  นาชัยเพิ่ม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้นางสาวศิรินุช  วะสุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ อำเภอห้วยเม็ก, อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ถอดองค์ความรู้ เรื่องการลดต้นทุนการเลี้ยงปลานิลในกระชังของเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกาฬสินธุ์

 199 หมู่ 6 ตำบลลำคลอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  46000