ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ควบคุมการทำการประมงในแหล่งน้ำสาธารณะ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก) นำโดยนายปรีชา ผ่องศิริ ตำแหน่งช่างเครื่องยนต์ ช.4 หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รวม 5 นาย ออกปฏิบัติงานตรวจฯ ในแหล่งน้ำสาธารณะเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ,อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ผลการปฏิบัติงาน ร่วมปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร ออกตรวจพื้นที่แหล่งน้ำสาธารณะเขตพื้นที่บึงช้าง ตำบลท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร คลองโกรงเกรง หนองโกรงเกรง หนองจิกปม หนองโรง ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร จากนั้นปฏิบัติงานต่อพื้นที่แหล่งน้ำ “หนองบัว” ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไม่พบผู้กระทำความผิดกฎหมายประมง พร้อมประชาสัมพันธ์กฎหมายประมงในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ฯ และขอความร่วมมือให้งดใช้เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูน้ำแดง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ที่7  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150    manam49@gmail.com   0-5536-9007   0-5536-9007   แฟนเพจ