ดำเนินการสำรวจเกษตรกร เพื่อแจ้งให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านประมง (ทบ.1) ในสถานการณ์เยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19

 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก


ดำเนินการสำรวจเกษตรกร เพื่อแจ้งให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านประมง (ทบ.1) ในสถานการณ์เยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 

ข่าวประชาสัมพันธ์


เมื่อวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2563 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคเหนือ (พิษณุโลก)
กองตรวจการประมง นำโดยนายวสันต์ ฤทธินาคา นายท้ายเรือ ส.2 หัวหน้าชุด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่รวม 3 นาย ออกปฏิบัติงาน ตามข้อสั่งการของกรมประมง ตามข้อที่ 7 ว่าด้วยมอบกองที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ส่วนภูมิภาคประสานงานสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ให้ความร่วมมือกับประมงจังหวัด ผลการปฏิบัติงาน ได้ร่วมกับนายพงษ์ศักดิ์ วงษ์ชัยเพ็ง ประมงอำเภอนครไทย และนางสาวจิตาพร ธีระกุล ประมงอำเภอชาติตระการ ดำเนินการสำรวจเกษตรกร เพื่อแจ้งให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้านประมง (ทบ.1) ในสถานการณ์เยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 ในเขตพื้นที่ ตำบลนครชุม ,ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย และอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก รวมทั้งสิ้นจำนวน 14 ราย พร้อมทั้งสำรวจและลงแบบสอบถามเกษตรกรที่ทำการประมง สำหรับพื้นที่แหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของสัตว์น้ำจืด ในเขตพื้นที่ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 12  ราย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืด พิษณุโลก

     ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพิษณุโลก หมู่ที่7  ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150    manam49@gmail.com   0-5536-9007   0-5536-9007   แฟนเพจ