กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก

 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก

 เผยเเพร่: 2020-04-27  |   ข่าววันที่: 2020-04-27 |  อ่าน: 959 ครั้ง
 

 การขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก ขอเผยแพร่ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานและขึ้นตอนการยื่นคำขอและคำขอขึ้นทะเบียนตาม Link ด้านล่างนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Email: aahrdd.farm@gmail.com ,โทร 02 579 4122
- ขั้นตอนการดำเนินงานการขึ้นทะเบียน คลิก

- ขั้นตอนการยื่นคำขอและคำขอขึ้นทะเบียน คลิก


รายละเอียดผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

ตามที่  GACC ได้ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์น้ำสวยงามและกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง/ทำพันธุ์เพื่อการส่งออก สำหรับไตรมาสแรกของปี 2563
โดยมีผู้ประกอบการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงามจำนวน 16 ราย รวบรวมสัตว์น้ำสวยงามจำนวน 26 ราย เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล จำนวน 20 รายและ รวบรวมกุ้งทะเลจำนวน 2 รายนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามและกุ้งทะเลของไทย กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อและข้อมูลผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนและยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ได้ รายละเอียดดังนี้

สถานประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม (Ornamental Aquatic Animals Rearing/Producing) Click

สถานประกอบการรวบรวมสัตว์น้ำสวยงาม (Ornamental Aquatic Animals Collecting) Click

สถานประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (Marine Shrimp Rearing/Producing) Click

สถานประกอบการรวบรวมกุ้งทะเล (Marine Shrimp Collecting) Click

         หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก E-mail: aahrdd.farm@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0 2579 4122


ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำได้มีการปรับระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๕๗
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของโรคสัตว์น้ำและข้อกำหนดของประเทศคู่ค้าเพื่อส่งเสริมธุรกิจการเพาะเลี้ยง รวบรวม และส่งออกสัตว์น้ำมีชีวิต
ของผู้ประกอบการไทย ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียด ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓ [คลิก]
หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก
เบอร์โทรศัพท์ 02- 579 4122, 02-561 3381 E-mail: aahrdd.farm@gmail.com


GACC อนุมัติการขึ้นทะเบียนเพื่อส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตไปสาธารณรัฐประชาชนจีน

          ด้วยสำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (General Administration of Customs of People’s Republic of China: GACC) ได้ประกาศบัญชีรายชื่อการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพาะเลี้ยงและรวบรวมสัตว์น้ำสวยงามและกุ้งทะเลเพาะเลี้ยง/ทำพันธุ์เพื่อการส่งออก สำหรับไตรมาสแรกของปี 2563  โดยกองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำได้ดำเนินการส่งหนังสือแจ้งผลไปยังผู้ประกอบการที่ขอขึ้นทะเบียนดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้บัญชีรายชื่อใหม่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ผู้ที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนกับ GACC จะไม่สามารถส่งออกสินค้าสัตว์น้ำไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้

           สำหรับผู้ที่สนใจขอขึ้นทะเบียนเพื่อการส่งออกสินค้าสัตว์น้ำมีชีวิตไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็ปไซต์กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail: aahrdd.farm@gmail.com เบอร์โทรศัพท์ 0 2579 4122 


การขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๖๒

กรมประมงได้ออกระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อเดือน กันยายน 2562 เพื่อให้ผู้ประกอบการส่งออกที่ต้องการการรับรองสัตว์น้ำปลอดโรคในระดับคอมพาร์ตเมนต์สามารถขอขึ้นทะเบียนกับกรมประมงและส่งออกสัตว์น้ำไปยังประเทศที่ต้องการการรับรองในระดับคอมพาร์ตเมนต์ได้ ผู้ประกอบการส่งออกที่มีความประสงค์จะขอขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออก สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก โทร. 02-5794122 หรือสามารถยื่นความประสงค์ได้ที่ กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์น้ำเพื่อการส่งออก กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ E-mail: aahrdd.farm@gmail.com

ระเบียบกรมประมงว่าด้วยการขึ้นทะเบียนคอมพาร์ตเมนต์สัตว์น้ำเพื่อการส่งออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๖๒


เอกสารเผยแพร่

1. คู่มือการขึ้นทะเบียนและการจัดการระบบความมั่นคงทางชีวภาพสถานประกอบการส่งออกสัตว์น้ำสวยงาม

2. คู่มือการขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์น้ำสวยงามเพื่อการส่งออก

 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งานวิจัย.. (2,530)  กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง.. (2,069) เอกสารเผยแพร่.. (2,050) ห้องสมุดงานวิจัย.. (1,875) ยุทธศาสตร์/แผนงานที่เกี่ยวข้อง.. (1,781) บทความน่ารู้.. (1,754) อำนาจและหน้าที่ .. (1,714) ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนฟาร์ม สอ.3 และ สอ.4.. (1,682) โครงสร้างองค์กร.. (1,672) ประวัติ.. (1,595) ทำเนียบผู้บริหาร.. (1,560) ยุทธศาสตร์กรมประมง.. (1,559) สถิติที่น่าสนใจ.. (1,535) แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.. (1,512) วิสัยทัศน์/พันธกิจ.. (1,499) รายงานประจำปี.. (1,473) ยุทธศาสตร์งานวิจัย.. (1,468) ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ.. (1,093) กลุ่มวิจัยและพัฒนาการตรวจสอบและรับรองฟาร์มสัตว์นํ้าเพื่อการส่งออก.. (959) ขั้นตอนการปฏิบัติด้านการวิจัยของกรมประมง.. (914)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ

     50 กองวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์น้ำ กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900