21 ก.ย. 65 คณะบุคลากรกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ได้เข้าร่วมพิธีอ่านสาส์นสดุดีและวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น


21 ก.ย. 65 คณะบุคลากรกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ได้เข้าร่วมพิธีอ่านสาส์นสดุดีและวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ฯ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะบุคลากรกองพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น ได้เข้าร่วมพิธีอ่านสาส์นสดุดีและวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประมงครบรอบปีที่ 96 และวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565

โดยภายในงานมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ใน 4 พื้นที่ ประกอบด้วย 1. บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 2. กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา 3. หนองหาร จังหวัดสกลนคร และ 4. เขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวนกว่า 1,200,000 ตัว โดยพันธุ์สัตว์น้ำที่ปล่อย ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลาตะเพียนทอง ปลายี่สกเทศ ปลาสวาย ปลาสร้อยขาว และปลากาดำ นอกจากนี้ ได้มีการมอบโล่รางวัลให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการประมงไทย อาทิ เกษตรกรดีเด่น ข้าราชการดีเด่น และการมอบโล่รางวัลงานวิจัยประกาศเกียรติคุณให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมประมง ผู้เกษียณอายุซึ่งมีคุณูประการต่อกรมประมง มอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติสืบสานเกษตรกรรมยั่งยืน ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถในการตรวจการประมง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวประมงและเจ้าหน้าที่ทุกคนอีกด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  26 ต.ค. 65 ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานการผลิตและผลิตผลสัตว์น้ำของ...  298   19 ธ.ค. 65 การฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกําหนดสําหรับหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์และการตรวจติด...  222  ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏ...  190  27 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินมาตรการควบคุมสารตกค้างในสัตว์น้ำจากการเพาะ...  177  ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หัวหน้าผู้ตรวจประเมินระบบบริหาร...  172  25 พ.ย. 65 รองอธิบดีกรมประมง และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินการ ณ ศูนย์บริการจ...  136  30 ม.ค. 66 ประชุมคณะกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง ห่วงโซ่การควบ...  114  ทะเบียนผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยืน กรมประมง 19 ต....  110  ยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ข้อกำหนดสำหรับหน่วยรับรองผลิตภัณ...  107  28 พ.ย. 65 ประชุมคณะทำงานพิจารณาการดำเนินการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี...  104


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น

     กองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพื่อการสืบค้น อาคารเชิดชาย อมาตยกุล ชั้น 5 กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900      thacert@gmail.com   02-5620600 ถึง 15 ต่อ 14103 หรือ 02-5580189,02-5580190 Line ID: @227ffebt   025798710   แฟนเพจ