ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 49/2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 49/2561 

บทความ

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-06-06  |   ข่าววันที่: 2018-06-01 |  อ่าน: 130 ครั้ง
 

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนเกษตรจากภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก ประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินเดีย เนปาล ปากีสถาน มองโกเลีย และภูฏาน ตามโครงการ 4- H Summer Camp จำนวน 120 คน  ซึ่งมีกำหนดการเข้าศึกษาดูงานเรื่อง “ศาสตร์พระราชาแก้จน” ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมีนางสาวจุฑาภัสส์  เตียะเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้ให้การต้อนรับคณะเยาวชนเกษตรจากภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก ประเทศต่างๆ ได้แก่ ไทย กัมพูชา พม่า เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไน เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น อินเดีย เนปาล ปากีสถาน มองโกเลีย และภูฏาน ตามโครงการ 4- H Summer Camp จำนวน 120 คน  ซึ่งมีกำหนดการเข้าศึกษาดูงานเรื่อง “ศาสตร์พระราชาแก้จน” ภายในศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง โดยมีนางสาวจุฑาภัสส์  เตียะเพชร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นผู้ให้การต้อนรับ และบรรยายให้ความรู้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (941)  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 59/2561.. (478) ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1.. (400) ปลากะพงนกยูง (peacock bass).. (397) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 41/2561.. (339) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (312) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 38/2561.. (304) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 42/2561.. (300) งบทดลองเดือนมีนาคม 61.. (295) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 32/2561.. (283) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 24/2561.. (282) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 37/2561.. (282) โครงสร้างหน่วยงาน.. (281) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 43/2561.. (280) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 40/2561.. (278) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบับที่ 39/2561.. (277) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 35/2561.. (273) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 36/2561.. (269) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 33/2561.. (267) งบทดลองประจำเดือนเมษายน 61.. (259)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

     เลขที่ 373 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140