ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน 5 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-05-16  |   ข่าววันที่: 2018-05-16 |  อ่าน: 320 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,139)  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 59/2561.. (1,151) ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1.. (481) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 41/2561.. (477) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 33/2561.. (471) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 38/2561.. (448) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 32/2561.. (434) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 42/2561.. (434) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 35/2561.. (433) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (433) งบทดลองเดือนมีนาคม 61.. (432) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 37/2561.. (427) แบรนเนอร์.. (426) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง.. (421) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 40/2561.. (416) โครงสร้างหน่วยงาน.. (415) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบับที่ 39/2561.. (411) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 43/2561.. (410) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 36/2561.. (399) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 44/2561.. (389)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

     เลขที่ 373 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140