ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 33/2561

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 33/2561 

บทความ

 เผยเเพร่: 2018-04-26  |   ข่าววันที่: 2018-04-19 |  อ่าน: 492 ครั้ง
 

       ในวันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง ได้จัดการฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ในหลักสูตร “การเพาะพันธุ์กบนาและการเลี้ยงปลาดุกอุยเทศ” มีผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรมจำนวน 30 ราย โดยมีนางสาวสุภาพร มหันต์กิจ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดและปิดการฝึกอบรม นายจงกล บุญงาม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ และนายพัลลภ คำบุตรดี เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติหน่วยงาน.. (2,267)  ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 59/2561.. (1,246) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 41/2561.. (497) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 33/2561.. (492) ตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1.. (488) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 38/2561.. (459) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 32/2561.. (454) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 42/2561.. (453) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 35/2561.. (452) งบทดลองเดือนมีนาคม 61.. (447) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (447) รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง.. (439) แบรนเนอร์.. (436) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 37/2561.. (436) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 40/2561.. (432) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมบับที่ 39/2561.. (430) โครงสร้างหน่วยงาน.. (430) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 43/2561.. (418) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 36/2561.. (414) ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมฉบับที่ 44/2561.. (409)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดระยอง

     เลขที่ 373 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง  21140