National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล


National E-Payment หรือระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ 

ระบบ


ความหมายของระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment)

จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบการชำระเงินของประเทศไทยให้เข้าสู่การชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อย่างครบวงจร ซึ่งแผนยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาตินั้น ประกอบด้วยแผนงานสำคัญ 5 โครงการ ได้แก่

(1) โครงการระบบการชำระเงินแบบ Any ID (นานานาม)

(2) โครงการการขยายการใช้บัตร

(3) โครงการระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

(4) โครงการ e-Payment ภาครัฐ

(5) โครงการการให้ความรู้และส่งเสริมการใช้ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่รัฐบาลกำลังพยายามผลักดัน เพื่อให้มีระบบรองรับการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐาน สอดคล้องกับการใช้งานเทคโนโลยีโดยเฉพาะอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ขยายวงกว้างขึ้น และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ประโยชน์ของระบบ E-Payment

ความสะดวกของประชาชน และ ความสบายในการจัดเก็บภาษีของรัฐ

โดย ประชาชน (รวมถึงภาคธุรกิจ) นั้น ก็จะได้ความสะดวกในภาพรวม สามารถรับจ่ายเงินได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ลดการใช้เงินสดที่แสนจะวุ่นวาย เพียงแค่ใช้เลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์ก็สามารถรับโอนเงินกันได้ง่ายๆแบบสบายแล้วครับ แถมยังได้รับค่าธรรมเนียมการโอนเงินที่ต่ำลง

อ่านละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

http://www.epayment.go.th/home/app/home

 http://marketeer.co.th/archives/71172

 

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กลุ่มบริหารจัดการฐานข้อมูล

     บริหารจัดการฐานข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900      1@2.com   0-2562-0600 ต่อ 5107   แฟนเพจ