จัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้แก่น้องนักเรียนฯ ร่วมกับหน่วยงานประมงในพื้นที่ ณ ธนาคารปูม้าชุมชนหาดเจ้าฯ-แหลมผักเบี้ย

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


จัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้แก่น้องนักเรียนฯ ร่วมกับหน่วยงานประมงในพื้นที่ ณ ธนาคารปูม้าชุมชนหาดเจ้าฯ-แหลมผักเบี้ย วันพฤหัสบดีที่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสาธิต คำผง นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดนิทรรศการร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน ครูกศน. แหลมผักเบี้ย ศูุนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ และเกษตรกรบ้านพะเนิน ณ ธนาคารปูม้าชุมชนหาดเจ้าฯ-แหลมผักเบี้ย ทั้งนี้ได้มีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงปลานิลทนเค็มและปูม้าให้แก่น้องๆ นักเรียน จากโรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ จำนวน ๑๐๐ คน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    105   ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   59  ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  57   เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    56  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   48  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    47  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  43  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ   40  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   36   จัดนิทรรศการ บรรยายให้ความรู้แก่น้องนักเรียนฯ ร่วมกับหน่วยงานประมงในพื้นที่ ณ ธ...  29


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ