ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองแห่งเสบียงอาหารด้านประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี


ประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองแห่งเสบียงอาหารด้านประมง วันจันทร์ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายสาธิต คำผง นักวิชาการประมงชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี 
เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดเพชรบุรี เป็นเมืองแห่งเสบียงอาหารด้านประมง ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีนายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ดำเนินการจัดทำแผนงาน/ข้อเสนอโครงการเกี่ยวกับปูม้าซึ่งถือเป็นสัตว์น้ำที่มีความสำคัญด้านเศรษฐกิจ

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สวัสดีปีใหม่ไทย ร่วมใจสืบสานประเพณีสงกรานต์    118   ลงพื้นร่วมให้การต้อนรับนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข...  63   เข้าร่วมประชุม “การพัฒนาจังหวัดเพชรบุรีเป็นเมืองแห่งเสบียงอาหาร”    62  ข่าวประชาสัมพันธ์ 8 เมษา 65   62  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕    54  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน ตำแหน่ง เจ้าพนักงา...  53  บอกเล่า...ข่าวกิจกรรมเดือนเมษายน ๒๕๖๕   51  ประกาศรับสมัครงาน พนักงานราชการ   48  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕   39  กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อรักษาระบบนิเวศในอ่างเก็บน้ำของกรมชลประทาน ร่วมกั...  38


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี

     ๑๒๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๐๐    genetic.phetchaburi@gmail.com   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๐   ๐ ๓๒๔๗ ๓๘๓๑   แฟนเพจ