เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วัน อังคาร ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นายปิยะ ยศอนันต์สาธิดา หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมประชุมการซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักร ทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621