ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการได้ทราบข้อมูล

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการได้ทราบข้อมูล 

ข่าวประชาสัมพันธ์


     เจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม ลงพื้นที่ท่าเทียบเรือต่างๆ

ในจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจกเอกสารและโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการแจ้งเข้า-ออก

เรือประมง ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการเรือประมงได้ทราบข้อมูล

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621