อบรมความรู้ระบบการขนถ่ายคนประจำเรือของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือสนับสนุนการประมงทั้งในน่านน้ำ และนอกน่านน้ำ

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


อบรมความรู้ระบบการขนถ่ายคนประจำเรือของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือสนับสนุนการประมงทั้งในน่านน้ำ และนอกน่านน้ำ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ได้เรียนเชิญผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ เข้าร่วมรับการอบรมความรู้ระบบการขนถ่ายคนประจำเรือของเรือประมง เรือขนถ่ายสัตว์น้ำ หรือเรือสนับสนุนการประมงทั้งในน่านน้ำ และนอกน่านน้ำ ผ่านระบบ Video Conference จากส่วนกลาง ณ ห้องประชุมด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม โดยผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ได้รับทราบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และขั้นตอนการแจ้งเข้า – ออก ท่าเทียบเรือประมง ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   78   สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565   74  สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   66  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2565   56  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 2 ธั...  54  สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   52  การนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม   52  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 26 พ...  51  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 30 พ...  50  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 7 ธั...  50

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621