พ.อ.สถิต บุญเมือง ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาด้าน iuu fishing

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


พ.อ.สถิต บุญเมือง ผช.ผอ.ศปป.3 กอ.รมน. และคณะ ลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาด้าน iuu fishing  Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621