ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเกิดอุบัติเหตุ

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเกิดอุบัติเหตุ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติกรณีลูกเรือพลัดตกน้ำหรือเกิดอุบัติเหตุ..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก ประจำปี 2566 สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 77  สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2566 สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 69 สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566 สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 59 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 20 ม... จำนวนผู้อ่าน 58 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 56 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 15 มกราคม 2566 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 15 ม... จำนวนผู้อ่าน 53 สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566 สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 52 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2566 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 51 สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2566 สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 45 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 21 ก... จำนวนผู้อ่าน 41


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

    รายละเอียด 136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000  email  piposongkharm09@gmail.com  โทรศัพท์ โทรศัพท์. 034756621
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6