กิจกรรม คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


กิจกรรม คืนชีวิตสู่ทะเล ปล่อยปูไข่นอกกระดองคืนธรรมชาติ 

กิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   76   สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565   67  สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   62  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2565   54  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 22 พ...  54  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 2 ธั...  50  การนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม   50  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 26 พ...  49  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 7 ธั...  49  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 30 พ...  48

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621