การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การติดต่อสื่อสารกับศูนย์วิทยุ Citizen Band และการติดต่อสื่อสารกับสถานีฝั่งของกรมประมง

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การติดต่อสื่อสารกับศูนย์วิทยุ Citizen Band และการติดต่อสื่อสารกับสถานีฝั่งของกรมประมง 

กิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   89   6. สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565   78  4. สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   72  เชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   61  10. สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   38  5. สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก ประจำปี 2565   36  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 29 พ...  35  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 30 พ...  33  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 11 พ...  33  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2565   32


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621