รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ " รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (PIPO ขนาดเล็ก) "

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ " รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (PIPO ขนาดเล็ก) " 

กิจกรรม


เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 กรมประมงได้จัดงานวันสถาปนากรมประมง ครบรอบ 93 ปี และในงานนี้ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง สมุทรสงคราม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 สำนักงานขนาดเล็ก ตามโครงการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมง ต้นแบบ (Smart PIPO)โดยนายเอกภัทร หังเสวก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ เป็นตัวแทนขึ้นรับเกียรติบัตรจากอธิบดีกรมประมง 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 3 เม...  48   สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 4 เม...  45  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ และปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ด่านตรวจประมงสมุ...  44  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 30 ม...  43  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 27 ม...  42  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   42  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 21 ม...  40  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 29 ม...  39  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 26 ม...  38  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 19 ม...  37


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621