สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 

ข่าวประชาสัมพันธ์


สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก ประจำปี 2566 สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 77  สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2566 สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 69 สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566 สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 58 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 20 มกราคม 2566 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 20 ม... จำนวนผู้อ่าน 57 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 56 สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566 สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 52 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 15 มกราคม 2566 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 15 ม... จำนวนผู้อ่าน 51 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2566 สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 50 สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2566 สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2566  จำนวนผู้อ่าน 45 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 21 ก... จำนวนผู้อ่าน 40


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

    รายละเอียด 136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000  email  piposongkharm09@gmail.com  โทรศัพท์ โทรศัพท์. 034756621
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6