ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคานถ่าง

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคานถ่าง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 18 พ...  77   สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   73  สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565   66  สถิติการส่งออกอาหารสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   61  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 22 พ...  54  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายเดือน) ประจำปี 2565   53  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 21 พ...  51  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 2 ธั...  50  การนำเสนอข้อมูลของหน่วยงาน ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม   50  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 7 ธั...  49

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621