ประชุมเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติต่อมาตรการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA Act) และการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย" ตามระเบียบวาระที่ส่งมาด้วยนี้ ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 (รุ่น 1) และวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565(รุ่น 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม เวลา 13.00 น.เป

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


ประชุมเรื่อง "แนวทางการปฏิบัติต่อมาตรการอนุรักษ์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (MMPA Act) และการป้องกันการทำประมงผิดกฎหมาย" ตามระเบียบวาระที่ส่งมาด้วยนี้ ในวันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2565 (รุ่น 1) และวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565(รุ่น 2) ณ ห้องประชุมสำนักงานด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม เวลา 13.00 น.เป 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621