วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม/ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ศรชล. จังหวัดสมุทรสงคราม PSCC จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงและแรงงานเรือประมง ในการต่อใบอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) กรณีหนังสือ คนประจำเรือหมดอายุและใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ปัญหาลูกเรือตกน้ำและได้รับบาดเจ็บอันตรายจากการทำงานในเรือประมง กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2565 (ฉบับใหม่ล่าสุด) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ การขอปิดระบบติดตามเรือประมง (VMS) การตรวจเรือประมงแการออกไปทำการประมงที่คร่อมปีการประมง 2565-2566 ให้กับผู้ประกอบการเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเครื่องมือทำการประมงก่อนออกไปทำการประมงในครั้งแรก ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม/ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม ศรชล. จังหวัดสมุทรสงคราม PSCC จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม และสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำการประมงและแรงงานเรือประมง ในการต่อใบอายุหนังสือคนประจำเรือ (Seabook) กรณีหนังสือ คนประจำเรือหมดอายุและใบอนุญาตทำงานหมดอายุ ปัญหาลูกเรือตกน้ำและได้รับบาดเจ็บอันตรายจากการทำงานในเรือประมง กฎกระทรวง คุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเล พ.ศ. 2565 (ฉบับใหม่ล่าสุด) และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย สุขอนามัย และสวัสดิภาพในการทำงานของคนประจำเรือ การขอปิดระบบติดตามเรือประมง (VMS) การตรวจเรือประมงแการออกไปทำการประมงที่คร่อมปีการประมง 2565-2566 ให้กับผู้ประกอบการเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และเครื่องมือทำการประมงก่อนออกไปทำการประมงในครั้งแรก ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621