ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร 

ข่าวรับสมัครงาน


ด้วย ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง สมุทรสงคราม

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุม ฯ

ภายใต้โครงการจัดระเบียบการประมงให้เป็นมาตรฐาน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 

ในการประสานงานโครงการฯ  และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  โดยมีรายละเอียด  ดังเอกสารแนบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621