วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และชุดสหวิชาชีพประจำด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม/ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม รอง ผ.อ. ศรชล. จังหวัดสมุทรสงคราม และ ผู้แทน PSCC จังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจตรวจราชการกรมประมง เขต 4 เข้าตรวจราชการตามแผนการตรวจแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ณ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม (PIPO: สมุทรสงคราม) ต. ลาดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 15.00 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และชุดสหวิชาชีพประจำด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม/ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม รอง ผ.อ. ศรชล. จังหวัดสมุทรสงคราม และ ผู้แทน PSCC จังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับ นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง นายมานพ หนูสอน ผู้ตรวจตรวจราชการกรมประมง เขต 4 เข้าตรวจราชการตามแผนการตรวจแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 1 ณ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม (PIPO: สมุทรสงคราม) ต. ลาดใหญ่ อ. เมืองสมุทรสงคราม จ. สมุทรสงคราม ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621