วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ศรชล. จังหวัดสมุทรสงคราม และ PSCC จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมเรื่อง ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยใช้โปรแกรม Google Meet โดยมีผู้ประกอบการเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมรับฟังการประชุม

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ศรชล. จังหวัดสมุทรสงคราม และ PSCC จังหวัดสมุทรสงคราม จัดประชุมเรื่อง ระเบียบ ประกาศ ข้อกฎหมาย หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยใช้โปรแกรม Google Meet โดยมีผู้ประกอบการเรือประมงในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมรับฟังการประชุม 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621