วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม สำนักงานประมง จังหวัดสมุทรสงคราม ศรชล. จังหวัดสมุทรสงคราม PSCC จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ 3 ร่วมกันตรวจเรือที่ขอปิด VMS ชั่วคราวเนื่องจากกรณีเรือประมงอับปราง ที่ทำการขอกู้เรือเพื่อมาทำลายเรือ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2565 นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม สำนักงานประมง จังหวัดสมุทรสงคราม ศรชล. จังหวัดสมุทรสงคราม PSCC จังหวัดสมุทรสงคราม สำนักงานเจ้าท่า ภูมิภาคที่ 3 ร่วมกันตรวจเรือที่ขอปิด VMS ชั่วคราวเนื่องจากกรณีเรือประมงอับปราง ที่ทำการขอกู้เรือเพื่อมาทำลายเรือ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621