ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือกับเจ้าของเรือประมงหรือผู้แทน ที่จะนำสมุดบันทึกทำการประมง(สำเนาใบฉีก) เวลาส่งสมุดบันทึกทำการประมงให้กับด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ขอความร่วมมือให้ท่านเซ็นชื่อในแฟ้มเซ็นชื่อส่งสมุดบันทึกทำการประมงทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหาย

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือกับเจ้าของเรือประมงหรือผู้แทน ที่จะนำสมุดบันทึกทำการประมง(สำเนาใบฉีก) เวลาส่งสมุดบันทึกทำการประมงให้กับด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ขอความร่วมมือให้ท่านเซ็นชื่อในแฟ้มเซ็นชื่อส่งสมุดบันทึกทำการประมงทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหาย 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621