วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเล ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางการบูรณาการความร่วมมือในการคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล และการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในเรือประมงทะเล ประจำงบประมาณ พ.ศ.2565 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621