วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมชี้แจงและทบทวนการปฏิบัติงานชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางท่าเรือสมุทรสงคราม(PSCC สมุทรสงคราม) เข้าร่วมรับฟังการประชุม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อโคโรนา 2019 ณ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประชุมเตรียมชี้แจงและทบทวนการปฏิบัติงานชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงหน้าท่า ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และศูนย์ควบคุมความมั่นคงทางท่าเรือสมุทรสงคราม(PSCC สมุทรสงคราม) เข้าร่วมรับฟังการประชุม ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อโคโรนา 2019 ณ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-11-19  |   ข่าววันที่: 2021-11-19 |  อ่าน: 14 ครั้ง
 

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่.. (2,332)  ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคานถ่าง.. (1,825) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฎหมาย.. (1,805) ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคู่.. (1,686) กฎหมายประมงฉบับประชาชน.. (1,118) ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนคราดหอย.. (1,117) จัดการประชุมรณรงค์การใช้บัตร ATM เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของเรือ ไต๋เรือ และชิ้ว(หน.ลูกเรือ).. (920) ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมา.. (842) อบรมการใช้งานlogbookให้กับผู้ประกอบการเรือประมง.. (778) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร.. (775)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000