วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และทอดกฐิน กรมประมง ณ วัดบางนางลี่ใหญ่ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และทอดกฐิน กรมประมง ณ วัดบางนางลี่ใหญ่ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 

กิจกรรม


วันที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชูสินธุ์ ชนะสิทธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ได้เข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และทอดกฐิน กรมประมง ณ วัดบางนางลี่ใหญ่ ต.สวนหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม..คลิก

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

    รายละเอียด 136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000  email  piposongkharm09@gmail.com  โทรศัพท์ โทรศัพท์. 034756621
    CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6