วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.ชุดสหวิชาชีพด่านตรวปจะมงสมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน(FIT)

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.ชุดสหวิชาชีพด่านตรวปจะมงสมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน(FIT) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-09-03  |   ข่าววันที่: 2021-09-03 |  อ่าน: 34 ครั้ง
 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.ชุดสหวิชาชีพด่านตรวปจะมงสมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน(FIT) นำโดย น.อ.สมชาย ญาติประชุม ผอ.กตส.ศยก.ศรชล.และคณะ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถควบคุม กำกับ ดูแลการทำประมงของไทยให้มีความถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO Manual) โดยได้รับคำแนะนำจากบุคคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยปฏิบัติ ผลการตรวจประเมิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.ชุดสหวิชาชีพด่านตรวปจะมงสมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน(FIT) นำโดย น.อ.สมชาย ญาติประชุม ผอ.กตส.ศยก.ศรชล.และคณะ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถควบคุม กำกับ ดูแลการทำประมงของไทยให้มีความถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO Manual) โดยได้รับคำแนะนำจากบุคคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยปฏิบัติ ผลการตรวจประเมิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากแผ่นตะเฆ่.. (2,324)  ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคานถ่าง.. (1,816) เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ทำการประมง ผิดกฎหมาย.. (1,798) ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนลากคู่.. (1,678) กฎหมายประมงฉบับประชาชน.. (1,111) ประชาสัมพันธ์การตรวจเครื่องมืออวนคราดหอย.. (1,110) จัดการประชุมรณรงค์การใช้บัตร ATM เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าของเรือ ไต๋เรือ และชิ้ว(หน.ลูกเรือ).. (919) ประกาศผู้ชนะราคาการจ้างเหมา.. (841) อบรมการใช้งานlogbookให้กับผู้ประกอบการเรือประมง.. (777) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นบุคคลภายนอกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการด้านสื่อสาร.. (774)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000