วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.ชุดสหวิชาชีพด่านตรวปจะมงสมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน(FIT)

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.ชุดสหวิชาชีพด่านตรวปจะมงสมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน(FIT) 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.ชุดสหวิชาชีพด่านตรวปจะมงสมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน(FIT) นำโดย น.อ.สมชาย ญาติประชุม ผอ.กตส.ศยก.ศรชล.และคณะ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถควบคุม กำกับ ดูแลการทำประมงของไทยให้มีความถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO Manual) โดยได้รับคำแนะนำจากบุคคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยปฏิบัติ ผลการตรวจประเมิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 9.00 - 12.00 น.ชุดสหวิชาชีพด่านตรวปจะมงสมุทรสงคราม ได้รับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงาน(FIT) นำโดย น.อ.สมชาย ญาติประชุม ผอ.กตส.ศยก.ศรชล.และคณะ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ให้สามารถควบคุม กำกับ ดูแลการทำประมงของไทยให้มีความถูกต้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ให้สอดคล้องกับคู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO Manual) โดยได้รับคำแนะนำจากบุคคลากรซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของแต่ละหน่วยปฏิบัติ ผลการตรวจประเมิน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621