ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการเรือประมงเครื่องมือ คราดหอย ทุกชนิด ให้ตรวจสอบช่องซี่ตะแกรงคราดหอยให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1.2 เซนติเมตร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนออกทำการประมง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ขอประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการเรือประมงเครื่องมือ คราดหอย ทุกชนิด ให้ตรวจสอบช่องซี่ตะแกรงคราดหอยให้มีขนาดไม่ต่ำกว่า 1.2 เซนติเมตร ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก่อนออกทำการประมง เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621