วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายชูสินธุ์ ชนะสินธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายเอกภัทร หังเสวก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ดำเนินการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปัจจัยการผลิต ในหัวข้อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายชูสินธุ์ ชนะสินธิ์ หัวหน้าด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ได้มอบหมายให้นายเอกภัทร หังเสวก นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ดำเนินการสร้างการรับรู้ และประชาสัมพันธ์ ร้านค้าปัจจัยการผลิต ในหัวข้อการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 

กิจกรรม


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สถิตินำเข้าสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   58   6. สถิติปริมาณสัตว์น้ำขึ้นท่า ประจำปี 2565   45  เชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   37  4. สถิติส่งออกสัตว์น้ำ (รายปี) ประจำปี 2565   36  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 5 พฤ...  30  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 8 พฤ...  28  การแก้ไขสมุดบันทึกทำการประมง(กรณีเขียนผิด)   28  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 6 พฤ...  27  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 29 เ...  27  สถิติการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงพาณิชย์ ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม ประจำวันที่ 30 เ...  27


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621