ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการประเมินหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานต่อไป สำหรับแบบสอบถามตาม QR-Code ที่แนบ

 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม


ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการตอบแบบสอบถามของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงาน เพื่อใช้ในการประเมินหน่วยงาน และใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานต่อไป สำหรับแบบสอบถามตาม QR-Code ที่แนบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงสมุทรสงคราม

     136 หมู่ 11 ตำบล ลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 75000    piposongkharm09@gmail.com   โทรศัพท์. 034756621