ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 7 ม.ค.2564 ขั้นตอนการขอใบรับรอง

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 7 ม.ค.2564 ขั้นตอนการขอใบรับรอง 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

 เผยเเพร่: 2021-01-07  |   ข่าววันที่: 2021-01-07 |  อ่าน: 90 ครั้ง
 

เรียน ผู้ประกอบการเรือประมง?                                                                                                                                                                                                                     ขอแจ้ง?   ขั้นตอนการขอใบรับรองผ่านการประเมินอรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเรือประมง?  (เขตพื้นที่? จ.?เพชรบุรี)? แนวทางปฏิบัติ?  
ดังนี้
1.ผู้ประกอบการเรือประมงสามารถยื่นคำขอ? ที่?ด่านตรวจประมงเพชรบุรี หรือจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าชะอำ  (ด่านตรวจประมงเพชรบุรี)?  แบบคำขอ? สามารถรับได้ที่? ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.หรือจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าชะอำ  เอกสารแนบ?คำขอ?  ได้แก่? สำเนาใบอนุญาตการทำประมงพานิชย์  หรือ? เอกสารใบ? แจ้งเข้าออก? เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเรือ?และลูกเรือ?   ถ้าไม่เป็นเรื?อที่ต้องแจ้งเข้าออกให้ท่านเขียนบัญชีรายชื่อลูกเรือเพื่อแสดงจำนวนลูกเรือ
2.?ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.หรือจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าชะอำ(ด่านตรวจประมงเพชรบุรี)? ออกเลขคุมแบบคำขอ พร้อมจัดคิวนัดตรวจเรือ
3.ดำเนินการตรวจสอบเรือตามแบบฟอร์ม?ที่กำหนด? พร้อมแบบสรุปผลตรวจ 3 ชุด ให้เจ้าของเรือ 1 ชุด สำนักงานประมงจังหวัด 1 ชุด เก็บไว้ที่สำนักงาน 1 ชุด (1 ชุดประกอบไปด้วย 1.แบบคำขอ 2.แบบฟอร์มประเมิน 3.แบบรายงานผล)
4.รวบรวมแบบสรุปผลตรวจ ให้สำนักงานประมงจังหวัดออกหนังสือรับรอง 
จึงเรียนแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบครับ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • pop up หน้าแรกเข้า.. (1,467)  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,023) ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. (588) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นางสาวณัชชา เฮงเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมงเพชรบุรีและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า(FIP)ชะ.. (569) การเขียนเครื่องหมายประจำเรือ (Marking).. (540) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง”.. (496) คณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมฯ เพชรบุรี.. (458) สมาคมอาหารแช่แข็งไทยและบริษัท อนุสรณ์มหาชัยภูมิซูริมิ จำกัด มาเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ .. (442) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเพชรบุรี ได้จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น.. (424) การบันทึกข้อมูลท่าเทียบเรือ.. (415) ประกาศ..... (415) ประกาศ..... (413) ่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ธนาคารผูม้าชุมชนหาดเจ้าสำราญ.. (378) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง”.. (374) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง”.. (367) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง”.. (345) ประกาศ..... (345) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรั.. (339) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรั.. (339) รัชกาลที่10.. (329)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110