ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 7 ม.ค.2564 ขั้นตอนการขอใบรับรอง

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 7 ม.ค.2564 ขั้นตอนการขอใบรับรอง เรียน ผู้ประกอบการเรือประมง?                                                                                                                                                                                                                     ขอแจ้ง?   ขั้นตอนการขอใบรับรองผ่านการประเมินอรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเรือประมง?  (เขตพื้นที่? จ.?เพชรบุรี)? แนวทางปฏิบัติ?  
ดังนี้
1.ผู้ประกอบการเรือประมงสามารถยื่นคำขอ? ที่?ด่านตรวจประมงเพชรบุรี หรือจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าชะอำ  (ด่านตรวจประมงเพชรบุรี)?  แบบคำขอ? สามารถรับได้ที่? ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.หรือจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าชะอำ  เอกสารแนบ?คำขอ?  ได้แก่? สำเนาใบอนุญาตการทำประมงพานิชย์  หรือ? เอกสารใบ? แจ้งเข้าออก? เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเรือ?และลูกเรือ?   ถ้าไม่เป็นเรื?อที่ต้องแจ้งเข้าออกให้ท่านเขียนบัญชีรายชื่อลูกเรือเพื่อแสดงจำนวนลูกเรือ
2.?ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.หรือจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าชะอำ(ด่านตรวจประมงเพชรบุรี)? ออกเลขคุมแบบคำขอ พร้อมจัดคิวนัดตรวจเรือ
3.ดำเนินการตรวจสอบเรือตามแบบฟอร์ม?ที่กำหนด? พร้อมแบบสรุปผลตรวจ 3 ชุด ให้เจ้าของเรือ 1 ชุด สำนักงานประมงจังหวัด 1 ชุด เก็บไว้ที่สำนักงาน 1 ชุด (1 ชุดประกอบไปด้วย 1.แบบคำขอ 2.แบบฟอร์มประเมิน 3.แบบรายงานผล)
4.รวบรวมแบบสรุปผลตรวจ ให้สำนักงานประมงจังหวัดออกหนังสือรับรอง 
จึงเรียนแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบครับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2...  62   ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 8 ก.ค.2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการตรว...  56  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 28 มิ.ย.2565 เรื่อง บัญชีราชชื่อผ...  54  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 8 ก.ค.2565 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์...  54  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 28 มิ.ย.2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อ...  52  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 27 ก.ค.2565    51  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2...  50  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 29 มิ.ย.2565 เรื่อง เรือที่ของดใช...  50  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 27 ก.ค.2565 เรื่อง เรือที่ของดใช้...  48  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 22 ก.ค.2565   47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110    pipobanlaem@gmail.com   032-483066 / 0957251523   032-483066