ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 7 ม.ค.2564 ขั้นตอนการขอใบรับรอง

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 7 ม.ค.2564 ขั้นตอนการขอใบรับรอง 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

 เผยเเพร่: 2021-01-07  |   ข่าววันที่: 2021-01-07 |  อ่าน: 221 ครั้ง
 

เรียน ผู้ประกอบการเรือประมง?                                                                                                                                                                                                                     ขอแจ้ง?   ขั้นตอนการขอใบรับรองผ่านการประเมินอรับรองการปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมในการป้องกันการปนเปื้อน เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับเรือประมง?  (เขตพื้นที่? จ.?เพชรบุรี)? แนวทางปฏิบัติ?  
ดังนี้
1.ผู้ประกอบการเรือประมงสามารถยื่นคำขอ? ที่?ด่านตรวจประมงเพชรบุรี หรือจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าชะอำ  (ด่านตรวจประมงเพชรบุรี)?  แบบคำขอ? สามารถรับได้ที่? ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.หรือจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าชะอำ  เอกสารแนบ?คำขอ?  ได้แก่? สำเนาใบอนุญาตการทำประมงพานิชย์  หรือ? เอกสารใบ? แจ้งเข้าออก? เพื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลเรือ?และลูกเรือ?   ถ้าไม่เป็นเรื?อที่ต้องแจ้งเข้าออกให้ท่านเขียนบัญชีรายชื่อลูกเรือเพื่อแสดงจำนวนลูกเรือ
2.?ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.หรือจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าชะอำ(ด่านตรวจประมงเพชรบุรี)? ออกเลขคุมแบบคำขอ พร้อมจัดคิวนัดตรวจเรือ
3.ดำเนินการตรวจสอบเรือตามแบบฟอร์ม?ที่กำหนด? พร้อมแบบสรุปผลตรวจ 3 ชุด ให้เจ้าของเรือ 1 ชุด สำนักงานประมงจังหวัด 1 ชุด เก็บไว้ที่สำนักงาน 1 ชุด (1 ชุดประกอบไปด้วย 1.แบบคำขอ 2.แบบฟอร์มประเมิน 3.แบบรายงานผล)
4.รวบรวมแบบสรุปผลตรวจ ให้สำนักงานประมงจังหวัดออกหนังสือรับรอง 
จึงเรียนแนวทางการปฏิบัติเบื้องต้น โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบครับ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 1... (137)   ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 5... (128)  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 1... (103)  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 7... (89)  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 22 ก.ย. 2564 เรื่อง เรือที่ของดใช... (85)  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 16 ส.ค.2564 เรื่อง มาตรการทางศุลก... (82)  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 3... (81)  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 9... (77)  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2... (76)  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2... (75)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110