การบันทึกข้อมูลท่าเทียบเรือ

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

การบันทึกข้อมูลท่าเทียบเรือ 

ข่าวท่าเทียบเรือ

 เผยเเพร่: 2017-07-27  |   ข่าววันที่: 2017-07-27 |  อ่าน: 492 ครั้ง
 

๑.ให้เจ้าของท่าเทียบเรือประมงหรือผู้ประกอบกิจการแพปลาบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับเรือประมงทุกลำที่เข้ามาใช้บริการจอดเรือ ขนถ่ายสัตว์น้ำ นำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำขึ้นท่าเทียบเรือประมง
๒. นำแบบฟอร์มที่บันทึกมาส่งที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) ทุกๆวันที่ 15 ของเดือน

หมายเหตุ แบบฟอร์มการบันทึกสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www4.fisheries.go.th/local/index.php/main/site2/pipo-phetchaburi

  •  Hits 10 อันดับ
  • pop up หน้าแรกเข้า.. (1,525)  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,133) ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. (664) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นางสาวณัชชา เฮงเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมงเพชรบุรีและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า(FIP)ชะ.. (622) การเขียนเครื่องหมายประจำเรือ (Marking).. (613) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง”.. (564) คณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมฯ เพชรบุรี.. (527) สมาคมอาหารแช่แข็งไทยและบริษัท อนุสรณ์มหาชัยภูมิซูริมิ จำกัด มาเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ .. (512) การบันทึกข้อมูลท่าเทียบเรือ.. (492) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเพชรบุรี ได้จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น.. (483)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110