การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยชุด “Flying Inspection Team” (FIT)

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยชุด “Flying Inspection Team” (FIT) 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

 เผยเเพร่: 2020-03-19  |   ข่าววันที่: 2020-03-19 |  อ่าน: 224 ครั้ง
 

- ใน วันที่ 18 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. จ่าเอก พรศักดิ์  เพชโรภาส  หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงเพชรบุรี ร่วมกับ น.อ.จีระ  มิตรดี รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มงาน ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้การต้อนรับชุด “Flying Inspection Team” หรือ FIT ของ ศรชล. โดย น.อ.ธเนตร  อนามธวัช ซึ่งเป็นการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรือจากกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน  ในการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับคำแนะนำ รวมถึงแจ้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานในการทำงานของศูนย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้  ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของชุด สหวิชาชีพในการตรวจเรือประมง ณ ศจร.เพชรบุรี อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • pop up หน้าแรกเข้า.. (1,472)  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.. (1,024) ด่านตรวจประมงเพชรบุรี.. (589) วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 นางสาวณัชชา เฮงเจริญ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า –ออกเรือประมงเพชรบุรีและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า(FIP)ชะ.. (571) การเขียนเครื่องหมายประจำเรือ (Marking).. (541) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง”.. (501) คณะฯ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมฯ เพชรบุรี.. (459) สมาคมอาหารแช่แข็งไทยและบริษัท อนุสรณ์มหาชัยภูมิซูริมิ จำกัด มาเยี่ยมชม การปฏิบัติงานของจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ .. (445) การบันทึกข้อมูลท่าเทียบเรือ.. (430) ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงเพชรบุรี ได้จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น.. (426) ประกาศ..... (417) ประกาศ..... (414) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง”.. (389) ่ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ณ ธนาคารผูม้าชุมชนหาดเจ้าสำราญ.. (379) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง”.. (369) ประกาศ..... (346) การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำสมุดบันทึกการทำการประมง”.. (345) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรั.. (340) ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรั.. (340) รัชกาลที่10.. (332)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110