การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยชุด “Flying Inspection Team” (FIT)

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี


การตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยชุด “Flying Inspection Team” (FIT) 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ


- ใน วันที่ 18 มี.ค.63 เวลา 09.00 น. จ่าเอก พรศักดิ์  เพชโรภาส  หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงเพชรบุรี ร่วมกับ น.อ.จีระ  มิตรดี รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มงาน ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี ได้ให้การต้อนรับชุด “Flying Inspection Team” หรือ FIT ของ ศรชล. โดย น.อ.ธเนตร  อนามธวัช ซึ่งเป็นการบูรณาการผู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบเรือจากกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน  ในการตรวจประเมินการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยได้รับคำแนะนำ รวมถึงแจ้งปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานในการทำงานของศูนย์ฯ ให้ดียิ่งขึ้น พร้อมกันนี้  ได้เข้าเยี่ยมชมการทำงานของชุด สหวิชาชีพในการตรวจเรือประมง ณ ศจร.เพชรบุรี อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2...  62   ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 10 มิ.ย.2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการต...  57  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 10 มิ.ย.2565 เรื่อง ขอประชาสัมพัน...  57  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 8 ก.ค.2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการตรว...  56  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 9 มิ.ย.2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะ...  54  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 8 ก.ค.2565 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์...  54  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 28 มิ.ย.2565 เรื่อง บัญชีราชชื่อผ...  53  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 28 มิ.ย.2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อ...  52  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 27 ก.ค.2565    51  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2...  49


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110    pipobanlaem@gmail.com   032-483066 / 0957251523   032-483066