กิจกรรม พาไต๋เยี่ยมศูนย์ pipo

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี


กิจกรรม พาไต๋เยี่ยมศูนย์ pipo 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ


เมื่อวันที่ 4-7 มีนาคม 2563 ทางศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง เพชรบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “พาไต๋เยี่ยมศุนย์ pipo “ ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง เพชรบุรี และจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้า (FIP) ชะอำ โดยให้ไต๋เรือประมงทำแบบทดสอบก่อน – หลัง โดยมีการให้ความรู้ เช่น ข้อมูลปฎิบัติต่างๆ ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเข้า – ออกเรือประมงรวมถึงพื้นที่เขตปิดอ่าว ผลการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 29 คน ผลการปฎิบัติการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 2 มิ.ย.2565 ปิดอ่าวรูปตัว ก ประจ...  57   ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 10 มิ.ย.2565 เรื่อง ขอประชาสัมพัน...  57  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2...  57  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 8 ก.ค.2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการตรว...  56  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 10 มิ.ย.2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการต...  55  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 9 มิ.ย.2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะ...  54  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 8 ก.ค.2565 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์...  54  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 28 มิ.ย.2565 เรื่อง บัญชีราชชื่อผ...  53  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 28 มิ.ย.2565 เรื่อง ประกาศรายชื่อ...  51  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 27 ก.ค.2565    50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110    pipobanlaem@gmail.com   032-483066 / 0957251523   032-483066