ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 25 ส.ค. 2565

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 25 ส.ค. 2565 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ


        เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ด่านตรวจประมงเพชรบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ชุดสหวิชาชีพ ตรวจเรือประมงหน้าท่า ให้การต้อนรับ นายธนาวุฒิ กุลจิตติชนก และนายจรูญศักดิ์ เพชรศรี ผู้ตรวจราชการกรมประมง พร้อมคณะ ทำงานทวนสอบการปฏิบัติงานตรวจสอบเรือประมงไทย เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหา การทำประมงผิดกฎหมาย ในการเข้าตรวจเยี่ยมด่านตรวจประมงเพชรบุรี โดยรับฟังการบรรยายสรุปการปฏิบัติงาน ของด่านตรวจประมงเพชรบุรี ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ข้อเสนอแนะแนวทาง รวมทั้งได้เข้าติดตามตรวจการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ที่แจ้งเข้า – ออก ณ ท่าเทียบเรือชะอำ และให้คำปรึกษาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพสูงสุด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 31 ม.ค.2566   315   ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 22 ก.ย. 2565   48  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 28 ก.ย. 2565 เรื่อง เรือที่ของดใช...  45  5. สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก (รายเดือน)   44  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 3...  43  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 28 ก.ย. 2565 วันพระราชทานธงชาติไท...  42  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 4 ต.ค. 2565 เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา...  42  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2...  31  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2...  27  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 1...  27


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110    pipobanlaem@gmail.com   032-483066   032-483066