หลักปฎิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี


หลักปฎิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ


ตามที่ประเทศไทยมีการส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศสหรัสอเมริกา ซึ่งต้องเป็นสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม นั้น
กรมประมงได้มีการสั่งการให้ด่านตรวจประมงเพชรบุรีขอความร่วมมือจากเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ดังนี้
1.หลีกเลี้ยงการทำประมงในบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายาก
2.หากสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมงของท่าน กรมประมงมีแนวทางในการดูแล และช่วยชีวิต ตามเอกสาร คู่มือช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่แนบมาพร้อมนี้
3.หากผู้ควบคุมเรือประมงในกรณีที่ พบสัตว์ทะเลหายาก ระหว่างออกไปทำการประมงให้ทำเครื่องหมาย ถูก ทับสัตว์ทะเลหายากในช่อง สังเกตเห็นสัตว์ทะเลหายาก ในสมุดบันทึกการทำการประมงทุกครั้งที่พบเห็น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 31 ม.ค.2566   315   ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 22 ก.ย. 2565   48  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 28 ก.ย. 2565 เรื่อง เรือที่ของดใช...  45  5. สถิติจำนวนเที่ยวเรือเข้าออก (รายเดือน)   44  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 3...  43  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 28 ก.ย. 2565 วันพระราชทานธงชาติไท...  42  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 4 ต.ค. 2565 เรื่อง ผู้ชนะเสนอราคา...  42  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2...  31  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 2...  27  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 1...  27


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110    pipobanlaem@gmail.com   032-483066   032-483066