หลักปฎิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี


หลักปฎิบัติเมื่อพบสัตว์ทะเลหายาก 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ


ตามที่ประเทศไทยมีการส่งสินค้าสัตว์น้ำไปยังประเทศสหรัสอเมริกา ซึ่งต้องเป็นสัตว์น้ำที่ได้จากการทำประมงที่ไม่มีผลกระทบต่อสัตว์น้ำเลี้ยงลูกด้วยนม นั้น
กรมประมงได้มีการสั่งการให้ด่านตรวจประมงเพชรบุรีขอความร่วมมือจากเจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ดังนี้
1.หลีกเลี้ยงการทำประมงในบริเวณที่พบสัตว์ทะเลหายาก
2.หากสัตว์ทะเลหายากติดเครื่องมือประมงของท่าน กรมประมงมีแนวทางในการดูแล และช่วยชีวิต ตามเอกสาร คู่มือช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากที่แนบมาพร้อมนี้
3.หากผู้ควบคุมเรือประมงในกรณีที่ พบสัตว์ทะเลหายาก ระหว่างออกไปทำการประมงให้ทำเครื่องหมาย ถูก ทับสัตว์ทะเลหายากในช่อง สังเกตเห็นสัตว์ทะเลหายาก ในสมุดบันทึกการทำการประมงทุกครั้งที่พบเห็น

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปีงบประมาณ 2564   113   ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงานด่านตรวจประมงเพชรบุรี   89  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 24 ก.พ.2565 เรื่อง ร่วมบูรณาการต...  75  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 24 ก.พ.2565 เรื่อง เรือที่ของดใช...  69  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 24 มี.ค.2565 เรื่อง โครงการกำหนดเ...  69  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 4 ก.พ.2565 เรื่อง การจัดทำหนังสือ...  68  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 23 ก.พ.2565 เรื่อง   67  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 4 ก.พ.2565 เรื่อง เรื่อที่ของดใช้...  64  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 8...  64  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 17 มี.ค.2565 งานน้อมรำลึกในพระมหา...  63


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110    pipobanlaem@gmail.com   032-483066 / 0957251523   032-483066