ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 31 ส.ค.2564 เรื่องตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงของด่านตรวจประมงเพชรบุรี

 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 31 ส.ค.2564 เรื่องตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงของด่านตรวจประมงเพชรบุรี 

ข่าวกิจกรรมต่างๆ


        วันที่ 31 สิงหาคม 2564 คณะตรวจประเมินการปฏิบัติงานการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง (PIPO) ชุด FIT (Flying  Inspection Team) ได้ตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงของด่านตรวจประมงเพชรบุรี การดำเนินงานการตรวจประเมินการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงเป็นไปตามคู่มือที่กำหนด รวมทั้งติดตามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คณะตรวจประเมินการปฏิบัติงานการแจ้งเรือเข้าออกเรือประมง (PIPO) ชุด FIT (Flying  Inspection Team) ได้ตรวจประเมินการปฏิบัติงานชุดสหวิชาชีพตรวจเรือประมงของด่านตรวจประมงเพชรบุรี การดำเนินงานการตรวจประเมินการปฏิบัติงานตรวจเรือประมงเป็นไปตามคู่มือที่กำหนด รวมทั้งติดตามปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 10 ส.ค.2565 เรื่อง เรือที่ของดใช้...  46   ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 18 ส.ค.2565 เรื่อง ประชุมชุดสหวิช...  44  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 30 ส.ค.2565 เรื่อง เรือที่ของดใช้...  44  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 25 ส.ค. 2565    43  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 31 ส.ค. 2565   37  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 16 ก.ย. 2565 เรื่อง ผู้ชนะเสนอราค...  36  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 16 ก.ย.2565   36  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 22 ก.ย. 2565   36  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี สถิติเรือที่แจ้งเข้า - ออก ประจำวันที่ 1...  35  ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่านตรวจประมงเพชรบุรี วันที่ 15 ก.ย.2565 เรื่อง เรือที่ของดใช้...  32


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงเพชรบุรี

     หมู่ที่ 4 ต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110    pipobanlaem@gmail.com   032-483066 / 0957251523   032-483066