สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 

หน้าหลัก


สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ความเป็นมา

          สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณของกรมประมง จำนวน 60 ล้านบาท เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2552 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554 รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี 6 เดือน  และกรมประมงเริ่มเข้าดำเนินการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ภายใต้การควบคุมดูแลของสำนักวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด โดยมอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่คือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรีเข้าดำเนินการดูแลพันธุ์สัตว์น้ำ อาคารและสถานที่โดยรอบ เพื่อเตรียมการสำหรับเปิดให้ประชาชนเข้าเยี่ยมชมพันธุ์สัตว์น้ำตามวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง

ที่ตั้ง

    ภายในบริเวณเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ต.หนองบัว อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชนทั่วไป

    2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักวิชาการ นักศึกษา นักเรียน เยาวชน และผู้สนใจทั่วไป

การเดินทาง

   ทางรถยนต์   จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านตัวจังหวัดสระบุรี และจากสระบุรีไปประมาณ 33 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3017 ไปประมาณ 17 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณตัวเขื่อน

   ทางรถไฟ      การรถไฟแห่งประเทศไทย มีบริการรถไฟโดยออกจากสถานีรถไฟหัวลำโพงใน วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลาประมาณ 07.30 น. โดยจะผ่านจุดชมวิว กิโลเมตรที่ 172 อัตราค่าโดยสารไป-กลับประมาณ 200 บาท และรถไฟโดยสาร สายกรุงเทพฯ-หนองคาย-โคกสลุง ราคาประมาณ 76 บาท แล้วจากนั้นให้ต่อรถไฟท้องถิ่นสายบัวใหญ่-แก่งคอย มาลงที่เขื่อนป่าสัก อัตราค่าโดยสารประมาณ 4 บาท และเที่ยวเดินทางกลับมีขบวนรถไฟสายเชื่อนป่าสักชลสิทธิ์-กรุงเทพฯ อัตราค่าโดยสารประมาณ 96 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 1690

การติดต่อขอเข้าชม (กรณีหมู่คณะ) ติดต่อ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี โทรศัพท์ 036-510520-21