ข้อมูลบุคลากร

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

ข้อมูลบุคลากร 

หน้าหลัก


 
 

นางณพัชร  สงวนงาม
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี
โทร : 085-1376904
E-mail :  chamreangs@yahoo.com

 
     

 

นายคัมภีร์  ศิริเอนก
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
โทร : E-mail :

 นางวรรณพร  ถาวรนาน
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
โทร : 090-5914266 

 นางสาวเบญจวรรณ  เยาวรัตน์
นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
โทร : 097-0233798 
E-mail : itoon_51@hotmail.com

 

   

 

 

          

 

 

 นางขนิษฐา  ผดุงถิ่น

 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 โทร : 086-6621575
 E-mail :

 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

          โทรศัพท์ : 036-510520 แฟ็ก : 036-510521 E-mail : if-lopburi@hotmail.com   ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี 99 ม.9 ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15150 โทร/โทรสาร 036-510520-21 E-mail:if-lopburi@hotmail.com ผู้รับผิดชอบเว็บไซด์ นส.เบญจวรรณ เยาวรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการประมงชำนาญการ E-mail:itoon_51@hot    if-lopburi@hotmail.com    036-510520-21    036-510520-21